Ars musica

Devin | Štvrtok 3.05.2018, Hudobno slovný útvar


Martin Marinčák z prešovskej jazzovej konštelácie AMC TRIO, ktorá už vyše 20 rokov čerí domáce aj medzinárodné hudobné vody a spolu prejdú históriou, vývojom hudobného myslenia aj plánovanou budúcnosťou telesa.

 

Nájdete nás na Facebooku