Ars musica

Violista Peter Zwiebel o viole ako sólovom a komornom nástroji, jeho repertoári, veľkých menách a mýtoch...