Ars musica

Devin | Utorok 12.06.2018, Hudobno slovný útvar


Prof. PhDr. Julius Fujak, PhD. Katedra kulturológie, FF UKF. Nová kniha z UKF Nitra Emanácie hudobnej semiosféry.

 

Nájdete nás na Facebooku