Ars musica

Devin | Piatok 24.08.2018, Hudobno slovný útvar


Dominik Kopcsay, Eva Tunová, Samuel Hvozdík, Michal Bázlik - do slovenskej reality a do kultúrneho života vstupujú nové mladé talenty. Mladí skladatelia mieria do sveta rovno z katedry kompozície Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Aké budú ich ďalšie kroky v ich profesijnom a umeleckom živote? Čo vytvorili doteraz, čo ich naučila škola a s akými problémami sa musia v súčasnosti vyrovnávať? Ars Musica s Petrom Danom Ferenčíkom.

 

Nájdete nás na Facebooku