Náš November ´89

Tridsaťšesť rozhovorov s tými, ktorí nám majú čo povedať - najmä o tom, čo priniesol do našich životov November ´89. Cyklus krátkych profilov osobností Novembra ´89 a tých, ktorí prispeli k zmenám v rôznych oblastiach v našej realite uplynulých tridsiatich rokov.
Mapovali sme myšlienkové svety tribúnov z námestia, ľudí z disentu, tajnej cirkvi, ale aj ekonómov, diplomatov, žurnalistov, aktivistov a iných zásadných osobností, ktorí vtláčali pečať spoločenskej zmene a konkrétnym podobám jej realizácie v ponovembrovom období. Portréty v rozhovoroch vedených rozhlasovými publicistami nefixujú len často opakované fakty o priebehu udalostí spred tridsiatich rokov, dôraz kladú predovšetkým na reflexiu dôsledkov významného spoločenského prerodu, iniciovaného Novembrom ´89.

Seriál sa vysielal od 31.augusta do 16. novembra 2019.
Popis epizódy
Karol Horák