Exkluzívne koncerty zo sveta

Devin | Pondelok 10.06.2019, Hudobno slovný útvar


Z hudobnej ponuky EBU. Magnus Lindberg (1958): Parade • Sergej Prokofiev (1891-1953): Koncert pre husle a orchester č. 2 g mol op. 63 • Jean Sibelius (1865-1957): Symfónia č. 2 D dur, op. 34 • Gil Shaham - husle, Susanna Mälki- dirigentka, Frankfurtský rozhlasobvý orchester •

Nájdete nás na Facebooku