Festivalové reminiscencie

Devin | Sobota 7.03.2020, Hudobno slovný útvar


La Voce Strumentale diriguje Dmitrij Sinkovský. Spieva Julia Ležneva. Záznam koncertu z letného festivalu vo švajčiarskomm Sione.

Nájdete nás na Facebooku