Fokus

Reláciu Fokus sme vysielali niekoľko rokov. Za toto obdobie sme privítali niekoľko stoviek hostí a aj viacero moderátorov...

Relácia sa od 1.2. 2020 nevysiela.
Popis epizódy
Rozhovory Jána Púčeka so zaujímavými ľuďmi o mestách a miestach ich života. Dnes s Janou Beňovou.