K2

Milan Daniš rozpráva o Michalovi Baluďanskom, aj prvom rektorovi univerzity v Petrohrade