K2

Svorad Zavarský hovorí o Martinovi Sentivánim - Svätojánskom, rektorovi starej Trnavskej univerzity