Genius loci-túry podľa literatúry

Putovanie podľa čŕt Jozefa Ľudovíta Holubyho Drobnosti z Bošáckej doliny.