Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Devin | Nedeľa 1.09.2019, Lit-dram. útvar


Mária Michalková: Zrod národa/ O formovaní európskych národov a utváraní moderného slovenského národa v komplikovaných pomeroch strednej Európy v diskusii s Máriou Michalkovou uvažujú historici PhDr Daniela Kodajová a PhDr Michal Kšiňan z HÚ SAV a sociológ PhDr Andrej Findor z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. V romantickom ovzduší 19. storočia sa národ stal hodnotou nad iné cennou. A aj keď romantické ideály a reálna politika nemajú priveľa styčných bodov, v období „zrodu národov“ sa ich našlo nemálo, a Európa dynastií a regiónov sa menila na Európu národov. V 70. rokoch dvadsiateho storočia britský historik Eric Hobwbawm skonštatoval, že počas uplynulých 150 rokov sa štáty snažili byť národmi a národy štátmi.

 

Nájdete nás na Facebooku