Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Peter Turčík: Arizácie na Slovensku 1939-1945/ Dnešnou témou bude arizácia židovského majetku počas Slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945. Spolu s historikmi – Ivanom Kamencom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Hanou Kubátovou z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe - budeme diskutovať najmä o tom, ako vtedajšie väčšinové obyvateľstvo reflektovalo celý proces rasovej, ekonomickej a sociálnej segregácie vrátane fyzickej likvidácie vyše dvoch tretín židovskej komunity žijúcej v polovici minulého storočia na Slovensku.