MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.
Popis epizódy
Peter Turčík: Vývin slovenskej myšlienky do polovice 18. storočia/ K vývinu slovenskej myšlienky do polovice 18. storočia – to je titul vysokoškolského učebného textu, ktorý spoločne napísali historici doc. Martin Homza a dr. Naďa Rácová. Keďže téma „slovenskej myšlienky“ v dejinách prekračuje časový rámec jedného dielu magazínu o dejinách, tak v nasledujúcej hodine to budeme hovoriť o formovaní slovenskej národnej identity ešte pred Francúzskou revolúciou, teda v období od 15. storočia do konca 18. storočia, aké jestvujú základné koncepcie slovenskej myšlienky v našich dejinách. V budúcom pokračovaní magazínu o dejinách dokončíme diskusiu o histórii „slovenskej myšlienky“.