Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Devin | Nedeľa 20.10.2019, Lit-dram. útvar


Peter Turčík: Vývin slovenskej myšlienky do polovice 18. storočia 2. časť/ V predchádzajúcom vydaní magazínu o dejinách sme hovorili o formovaní slovenskej národnej identity ešte pred Francúzskou revolúciou, teda v období od 15. storočia do konca 18. storočia, ďalej o tom, aké jestvujú základné koncepcie slovenskej myšlienky v našich dejinách a stručne sme predstavili tzv. „bielu“ a „čiernu“ legendu o Svätoplukovi.

 

Nájdete nás na Facebooku