MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.
Popis epizódy
Peter Turčík: Vývin slovenskej myšlienky do polovice 18. storočia 2. časť/ V predchádzajúcom vydaní magazínu o dejinách sme hovorili o formovaní slovenskej národnej identity ešte pred Francúzskou revolúciou, teda v období od 15. storočia do konca 18. storočia, ďalej o tom, aké jestvujú základné koncepcie slovenskej myšlienky v našich dejinách a stručne sme predstavili tzv. „bielu“ a „čiernu“ legendu o Svätoplukovi.