Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.
Popis epizódy
Neapolsko a Uhorsko v stredoveku/ V jedenástom storočí bolo územie dnešného Talianska stredobodom medzinárodného záujmu. Krýchlemu vzostupu prispela hospodárska situácia, rozkvet miest, ktoré si volili mestské rady, teda suverénne samosprávne inštitúcie. Južné Taliansko s mestom Amalfi bolo na začiatku nového milénia ešte pod panstvom Byzancie a teda aj v úzkom civilizačno-kultúrnom vzťahu. Rovnako aj Benátky, ktoré získali v Dalmácii Split, Zadar, Dubrovník. Na Sicílii a juhu Apeninského polostrova splývala západná kultúra so zvyškami antickej gréckej a saracénskej kultúry.