Reláciu najbližšie vysielame

Hrá SOSR

Hrá SOSR a ŠKO. Dve oratóriá: PROGLAS /IRŠAI; Cyrillo-Metodiada /KRÁK/. SOSR, Lúčnica; ŠKO, SFZ. Pripravila Melánia Puškášová.