MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Hudobné vrstvenie

Hudobno-slovné pásma venované artificiálnej hudbe v autorksých pohľadoch viacerých hudobníkov
Hudobný fíčer - fíčer je kráľom rozhlasových žánrov, syntetizuje všetky rozhlasové výrazové prostriedky do rozsiahlejšieho umelecko-publicistického tvaru. Monotematická relácia ponúka koncentrovaný hlbší ponor do fenoménov hudobného umenia. Pripravujú: T. Boroš, E. Čárska, J. Klíma, V. Godár, M. Puškašová, A. Šuba.
Stretnutie nad partitúrou - dlhodobý cyklus relácií o hudobnej tvorbe slovenských skladateľov prináša raz mesačne zainteresovaný pohľad do zákulisia vzniku nových hudobných kompozícií, ktoré boli uvedené na festivaloch súčasnej hudby (Melos - étos, Nová slovenská hudba alebo Konvergencie, BHS...). Poslaním relácie je priblížiť poslucháčovi jednak osobnosť skladateľa, a jeho slovami prostredníctvom rozhovoru v štúdiu hovoriť o zvláštnostiach súčasného hudobného umenia, slovenskej hudby, o nových hudobných štýloch, ale najmä o konkrétnom diele. Autorka: Melánia Puškášová.
Neznáma hudba - odkrývanie diel menej známej a neznámej slovenskej tvorby. Pripravuje Ján Klíma a Vladimír Godár

Vysiela sa: sobota 18:00 - 19:00
Popis epizódy
Fíčer. Vidieť zvuk – o vyjadrovacích prostriedkoch hudby, o premenách zvuku na umenie