Hudobné vrstvenie

Devin | Sobota 16.12.2017, Hudobno slovný útvar


Stretnutie nad partitúrou. Cyklus cyklus o slovenskej hudobnej tvorbe. Família Bernátovci. Hosť: E. G. Bernáthová, Ľ. Bernáth, A. Kokoš. (Gloria a Tri vianočné piesne) Autorsky pripravila a moderuje Melánia Puškášová.

 

Nájdete nás na Facebooku