Hudobné vrstvenie

Devin | Sobota 21.04.2018, Hudobno slovný útvar


Profil jubilujúceho skladateľa PhDr. Egona Kráka (*25. 3. 1958 Bratislava). Autorsky pripravila M. Puškášová

 

Nájdete nás na Facebooku