Ľudia, fakty, udalosti

Devin | Sobota 14.07.2018, Lit-dram. útvar


Jozef Chabroň, zbormajster SFZ / Slovenský filharmonický zbor sa stal za 70 rokov svojej existencie vynikajúcim exportným artiklom našej kultúry. Zakladateľom zboru bol dirigent Ladislav Slovák v roku 1946 a vôbec prvým verejným vystúpením tohto miešaného zboru bol koncert 2.novembra 1947 v historickej budove národného divadla pod taktovkou Ľudovíta Rajtera. Vtedy ešte zbor pôsobil v rámci Československého rozhlasu v Bratislave . Súčasným šéfdirigentom Slovenského filharmonického zboru je Jozef Chabroň, ktorý bude nasledujúcu hodinu hosťom v štúdiu Slovenského rozhlasu. Je ďalším v rade umelcov, ktorý stáli za jeho dirigentským pultíkom. Tak ako napísala muzikologička Terézia Ursýniová na margo 70 .výročia existencie tohto zboru – každý zo šéfov zboru tu zanechal kus života, umelecký kapitál a svojský štýl práce a to počnúc Ladislavom Slovákom, cez Jana Dobrodinského, Valentina Iljina, Lubomíra Mátla , Štefana Klimu, Pavla Baxu, Pavla Procházku, Mariána Vacha, Jaroslava Rozehnala a Blanku Juhaňákovú. K počúvaniu ďalšieho pokračovania rozhovorov s tými, ktorí nám majú čo povedať, vás pozýva Peter Turčík.

 

Nájdete nás na Facebooku