Musica vocalis

Devin | Sobota 3.08.2019, Hudobno slovný útvar


Výber zo zborovej tvorby Alfréda Zemanovského zostavil redaktor Ľuboš Kovačech.

 

Nájdete nás na Facebooku