Musica vocalis

Koncert v rímsko-katolíckom kostole vo Vrútkach 22.6.2019. Účinkovali spevácke zbory: Cantica Collegium Musicum Martin, Žilinský miešaný zbor a Spevácky zbor slovenských učiteľov (aj spoločne ako spojený zbor) - všetky pod taktovkou Štefana Sedlického. Koncert bol zostavený z diel Pavla KRŠKU pri príležitosti jeho životného jubilea (70.nar.) a jeho žiakov, ktorých pedagogicky viedol na Konzervatóriu Žilina. Na koncerte zazneli vo svetových premiérach tri skladby Pavla Kršku, v tejto relácii zazneli dve z nich: Stabat a Anima Christi. Redakčne pripravil Ľuboš Kovačech, snímky zhotovil Peter Gazarek. (druhá časť zostrihu - relácia Musica vocalis 23.11.2019).