Parnas

Devin | Piatok 4.01.2019, Lit-dram. útvar


Veľkomoravské literárne pamiatky: Rozhovor 11 - Hlaholika a staroslovienčina 02/ Život Konštantína-Cyrila pochádza z 9.storočia. Aby sme lepšie pochopili tento text, ktorý patrí k našim najstarším literárnym pamiatkam, v tom nám pomôže dr. Martin Braxatoris zo Slovenskej akadémie vied - Ústavu slovenskej literatúry v rozhovore s Táňou Kusou. Dr.Braxatoris nás bude sprevádzať kompletným dielom - všetkými 18 kapitolami. Podobne to bude aj v Živote Metoda (17 kapitol) a v Proglase. V rozhlasovom Parnase počúvame spracovanie Štefana Vragaša podľa staroslovienskeho textu a iných prekladov - vydanie z roku 1991. Názvy kapitol sme prevzali z prekladu Jána Stanislava - vydanie z roku 1934. Interpret Peter Rúfus. V úvodnej zvučke v staroslovienčine recituje dr.Viliam Turčány. Pod túto sériu 40 polhodinových relácií sa podpisuje konštantný štáb: hudobná dramaturgička Lýgia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Ľubicou Olšovskou, Petrom Daniškom, Andrejom Klimitsom, Petrom Pištekom, Rudolfom Fritzmanom, Milanom Gregušom a Dušanom Kozákom. Réžia - autorka projektu Parnas Táňa Kusá.

Nájdete nás na Facebooku