Parnas

Devin | Pondelok 7.01.2019, Lit-dram. útvar


Veľkomoravské literárne pamiatky: Rozhovor 12 - Hlaholika a cyrilika 03 / Život Konštantína-Cyrila pochádza z 9.storočia. Aby sme lepšie pochopili tento text, ktorý patrí k našim najstarším literárnym pamiatkam, v tom nám pomôže dr. Martin Braxatoris zo Slovenskej akadémie vied - Ústavu slovenskej literatúry v rozhovore s Táňou Kusou. Dr.Braxatoris nás bude sprevádzať kompletným dielom - všetkými 18 kapitolami. Podobne to bude aj v Živote Metoda (17 kapitol) a v Proglase. V rozhlasovom Parnase počúvame spracovanie Štefana Vragaša podľa staroslovienskeho textu a iných prekladov - vydanie z roku 1991. Názvy kapitol sme prevzali z prekladu Jána Stanislava - vydanie z roku 1934. Interpret Peter Rúfus. V úvodnej zvučke v staroslovienčine recituje dr.Viliam Turčány

Nájdete nás na Facebooku