MS v hokeji 2023
MS v hokeji 2023

Parnas

Cyklus komentovaných čítaní z topvelikánov svetovej i slovenskej klasiky (napr. Homér, Vergilius, Dante, Hollý). Jeho cieľom je dosiahnuť komplexný pohľad na poetiku daného autora kombináciou relácií reprodukujúcich konkrétny text a relácií prekladateľský komentár k nemu + publicistická zložka postavená na výpovediach odborníkov na problematiku.

Homér: Illias

Homér: Odysea

Publius Vergilius Maro: Eneida

Publius Ovidius Naso: Metamorfózy

Dante Alighieri: Božská komédia, prvá kantika: Peklo

Dante Alighieri: Božská komédia, druhá kantika: Očistec

Dante Alighieri: Božská komédia, tretia kantika: Raj

Ján Hollý: Svätopluk

Veľkomoravské literárne pamiatky

Vojtech Zamarovský: Objavenie Tróje

Vojtech Zamarovský: Za siedmimi divmi sveta

Svätý Augustín: Vyznania
Popis epizódy
Sv.Augustín: Vyznania 45/55 Rozhovor 10 -Preklad, rétorika (Andoková 3)/ Augustínove Vyznania preložil do slovenčiny Ján Kováč. Jeho preklad z latinčiny vyšiel v piatich vydaniach: prvé v roku 1942, posledné, piate v roku 2014. To už s redakčnou úpravou literárneho vedca dr. Júliusa Paštéku. A práve toto vydanie počúvame aj v Rádiu Devín. Ktoré Augustínove diela máme ešte do slovenčiny preložené? V čom sú najväčšie problémy pri prekladaní Augustína? Ako sa prejavuje vplyv rétoriky na Augustínov štýl? Dnes budeme hovoriť o preklade. Mojím hosťom je doc.Marcela Andoková z Katedry klasickej a semitskej filológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. K počúvaniu vás pozýva autorka projektu Parnas Táňa Kusá.