Parnas

Devin | Pondelok 27.08.2018, Lit-dram. útvar


Ján Hollý: Svätopluk -Rozhovor 1:Prečo Svätopluk / Učili sme sa o ňom v škole, niektorí vieme skandovať prvé štvorveršie, tak ako to počujeme z archívneho záznamu v interpretácii Viliama Záborského. Ale toto dielo v podstate nepoznáme. Pritom básnickým majstrovstvom vynieslo svojho tvorcu na náš Parnas. Aj o samotnom básnikovi iba opakujeme encyklopedické heslo alebo kapitolu z učebnice, ktorú sme sa museli naučiť naspamäť. Keď zabudneme na povinné memorovanie v školských laviciach a započúvame sa do tohto básnického monumentu, uvedomíme si jeho výnimočnosť a utvrdíme sa v tom, že jeho autor nie je len prázdna literárna ikona. Epos Jána Hollého Svätopluk zaznie v Rádiu Devín kompletný: v preklade Jozefa Mihalkoviča a Štefana Moravčíka do súčasnej slovenčiny - recituje Peter Rúfus. Nezabudli sme ani na tých, ktorí budú chcieť počuť jazyk, ktorým Hollý Svätopluka napísal. V pôvodnej bernolákovčine interpretuje Ida Rapaičová. V dnešnej úvodnej relácii sú hosťami doc. Zuzana Kákošová a doc.Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Hudbu z opery Eugena Suchoňa Svätopluk a scénickú hudbu Rudolfa Pepuchu vybrala Lýgia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Príjemné počúvanie vám želá autorka projektu Parnas Táňa Kusá.

Nájdete nás na Facebooku