50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Ranníček

Kontakt rozhlasu so súčasnou tvorbou pre deti; príležitosť zapojiť pre potreby vysielania kreativitu autorov píšucich na objednávku pre rozhlas rozprávky / príbehy so zacielením na detského poslucháča; v reprízových plochách stretnutia s tým najlepším v rámci žánru z rozhlasového archívu – aj so zameraním na reflexiu 50. výročia vzniku Rádia Devín.
Vysiela sa: pondelok až piatok 7:04 - 7:14
Popis epizódy
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ - 6.časť