Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA

Len málo slovenských spisovateliek dosiahlo v našom literárnom (a historickom) kontexte takú mieru reflexie, či kritickej, či čitateľskej, než práve Timrava. Prítomnosť spracovaní jej próz v cykle Naša zabudnutá klasika by teda mohla byť sporná, veď nejde o nikoho navýsosť „zabudnutého“, avšak samotný cyklus sa snaží, o.i. objavovať a rozhlasovo spracovávať i menej známe, či pre rôzne dôvody kontroverznejšie diela i už známych autorov. Nie náhodou sa teda už Timrava v našom cykle objavila, a jej nezvyčajné poviedky Záplava i Hrdinovia už došli svojho spracovania.

Novela Skúsenosť však má v jej diele ešte inak významné miesto, a to nie len z dôvodu, že šlo o literárne spracovanie jej aktuálnych osobných zážitkov, ale najmä preto, že samotná novela vyvolala v súdobej (prevažne mužskej) autorskej a vydavateľskej obci búrlivé reakcie a vyšla v značne cenzurovanej podobe, nakoľko sa v nej Timrava rozhodla kritickým okom zvečniť i jej stretnutia ženy-autorky, práve s už spomínaným, silne patriarchálnym literárnym (umeleckým) svetom. Dramatizátorka Michaela Zakuťanská, ktorá pravidelne prispieva svojimi textami k naplneniu zmyslu cyklu Naša zabudnutá klasika si teda opäť nevybrala pre svoje spracovanie ženskú autorku náhodou. Okrem samotnej Timravinej skúsenosti, ktorá istý čas pracovala ako spoločníčka jednej vdovy v Dolnom Kubíne, ju totiž zaujal práve fakt cenzúry, ktorému bola Timrava ako autorka pri snahe novelu vydať, vystavená. A tento fakt sa pretavil i do Michaelinej prekvapujúcej adaptácie, kde okrem „klasického“ dramatického spracovania osobných zážitkov (námet novely Skúsenosť) dostane šancu zaznieť i hlas súdobej cenzúry, ktorý zdanlivú ľahkosť Timravinej kritiky spoločnosti stavia dnes do výrazne iného svetla. Istá Timravina mäkkosť a láskavosť kritiky sa teda ukáže ako vynútený výsledok nekorektného zásahu „zhora“, čo jednoznačne stojí za povšimnutie.  Účinkujú: Renáta Horňáková-Rundová, Táňa Kulíšková, Zuzana Kyzeková, Danica Jurčová-Glinová, Judita Bilá, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Tomáš Vravník, René Jankovič, Ján Mistrík, Katarína Ivanková, Miroslava Frankovská, Jozef Benedik a Laco Kerata

Réžia: Laco Kerata
Dramaturg: Peter Pavlac
Zvuk: Peter Pištek
Adaptácia: Michaela Zakuťanská
Zvuk: Peter Pištek
Hudobná dramaturgia: Peter Markovský
Produkcia: Marcela Stanková.
Účinkujúci: Renáta Rundová-Horňáková, Tatiana Kulíšková, Danica Jurčová-Glinová, Judita Bilá, Zuzana Kyzeková, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Katarína Ivanková, Miroslava Frankovská, Tomáš Vravník, René Jankovič, Ján Mistrík, Jozef Benedik, Ladislav Kerata.