Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA
Popis epizódy
Ondrej Sokol po prvý krát uverejnil svoje autentické zážitky šoféra autobusu linkovej dopravy v Nórsku vo forme blogov, pre veľký úspech sa neskôr dočkali svojho knižného vydania, aj druhého pokračovania. Autor pôvodne študoval prekladateľstvo a tlmočníctvo, ale po zrušení fakulty sa napokon rozhodol splniť si detský sen, urobil si vodičák na autobus a najprv sa, s víziou neskoršieho uplatnenia v zahraničí, zamestnal v Dopravnom podniku v Bratislave, aby získal potrebné skúsenosti do životopisu. Svoju víziu naplnil už po štyroch mesiacoch a odišiel za lepšími platobnými a pracovnými podmienkami do Nórska. Tu vo svojom špecifickom a pomerne kontaktnom povolaní šoféra mestskej dopravy svojím jedinečným štýlom so svojráznym zmyslom pre humor i sebairóniu reflektuje problémy slovenského gastarbeitra v bohatom západnom svete a glosuje miestne špecifiká a kultúrne odlišnosti. Brilantné rozprávačské majstrovstvo autora a jeho zmysel pre pointovanie situácií v rozhlasovej podobe podporil zbor, ktorý slovom i spevom poodhaľuje myšlienky hlavnej postavy a dokresľuje cestujúcu verejnosť. V úlohe „najznámejšieho slovenského vodiča autobusu“ sa predstaví Juraj Kemka.