Rubikon

Anjeli po vyše päťdesiatich rokoch - spoločný pojekt básnikov Ivana Štrpku a Petra Repku a výtvarníčky Doroty Sadovskej