Rubikon

Dobro a zlo nie sú len abstraktné pojmy - nové poznatky o holokauste