Šansón

Devin | Sobota 20.07.2019, Hudobno slovný útvar


Šansón, to je po francúzsky každá pieseň, ale v našom chápaní predovšetkým taká, ktorú v ideálnom prípade spája trojjediná osobnosť textára, skladateľa a interpreta. Hoci toto pravidlo nemusí byť vždy naplnené, dôraz sa kladie na text s hlbším poetickým a myšlienkovým nábojom a na dramatický prednes v najširšom zmysle slova, čomu zodpovedá aj hudba. Jednoducho - divadlo sveta v troch minútach. Rozprávanie o šansoniéroch a ich pesničky aj s prekladmi textov vám ponúkame v relácii s jednoduchým názvom Šansón.
Autor: Marián Minárik

Vysiela sa v sobotu 13:00-13:30
Strieda sa s reláciou "Hráme z playlistu."

 

Nájdete nás na Facebooku