Od veci_FM

FM | Štvrtok 11.01.2018, Začiatok relácie


Tomáš Hudák a Ludwig Bagin rozoberajú aktuálne témy a nadhadzujú tak tematickú korisť trojici Jurajovi „Šokovi“ Tabačkovi, Stanovi Staškovi a Lukášovi „Puchovi" Puchovskému (známi z 3T). Nalaďte sa každý nepárny štvrtok od 20:00 do 22:00.

Počas prázdnin vysielame reprízy, ktoré sa do archívu neukladajú.

Nájdete nás na Facebooku