MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Živé mesto_FM

Živé Mesto_FM s Milotou Sidorovou je jediná slovenská rozhlasová relácia o urbanizme a architektúre. Reaguje na súčasné spoločenské, technologické a environmentálne problémy, a upriamuje pozornosť na udalosti a na ľudí, ktorí robia mesto živým. To všetko každý druhý pondelok od 20:00 do 21:00 na vlnách Rádia_FM.
Popis epizódy
Narastajúce náklady na bývanie pociťujeme už niekoľko rokov, pričom situácia v Bratislave sa zintenzívňuje aj kvôli jej polohe a štatútu hlavného mesta. Kam tento trend môže smerovať? Budú ľudia mesto opúšťať v prospech tých menších, kde ale taktiež stúpajú ceny bývania? A za akých okolností by sme mohli začať rozpravu napríklad o co-housingu, špecializovanom bývaní pre ženy či kombinovanom seniorsko-študentskom bývaní? Aj o tom sme v programe Živé mesto_FM diskutovali s Darinou Ondrušovou z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Laurou Kovácsovou z oddelenia sociálnych vecí hlavného mesta Bratislava a developerom Borisom Hrbáňom.