Slovensko dnes, magazín o Slovensku

Spomienka na generála Ivana Schwarza, príslušníka britského Kráľovského letectva v II. svetovej vojne / Naši a svetoví - Oliver Dohnányi, šéfdirigent opery a baletu v ruskom Jekaterinburgu