Slovensko dnes, magazín o Slovensku

RSI | Štvrtok 16.05.2019, Publicistika


Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách - rozprávanie teatrologičky Dagmar Inštitorisovej o stvárňovaní postavy Štefánika v rozhlasovej, televíznej a filmovej tvorbe / Príprave Zákona o dlhodobej starostlivosti pre chorých a nevládnych ľudí predchádzajú semináre profesionálnych zdravotníckych a sociálnych pracovníkov a pacientských združení, ktoré prinášajú postrehy z praxe, na ktoré by mala právna úprava reagovať

Nájdete nás na Facebooku