Slovensko dnes, magazín o Slovensku

Petit Slavik – slovenská víkendová škola, ktorú v Paríži založila Betka de la Bouvri, rodáčka z goralskej obce Lendak, Slováci na africkom kontinente – ako žijú krajania v Juhoafrickej republike, Tam zložili aj svoje kosti- prof. Ján Botíko o pomníkoch dolnozemských Slovákov, teda v Rumunsku, Srbsku, Chrovátsku a Maďarsku.