Slovensko dnes, magazín o Slovensku

RSI | Štvrtok 26.03.2020, Publicistika


Správy. Téma dńa. Materská škola, škola a gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti patrí k najstarším školským zariadeniam v meste a je to jediná škola v Maďarsku kde sa všetky predmety vyučujú výlučne v slovenčine, o aktivitách školy hovorí riaditeľka Júlia Marloková. Nadežda Tavodorova Tezgor je slovenská fotografka žijúca v New Yorku, ktorá spolupracuje s renomovanými americkými periodikami ako Harlem News, Metro, CNN News a najnovšie je to National Geographic a tiež ako fotoreportérka pre veľké svetové organizácie ako napríklad Woman for Afghan Women (Ženy pre Afgánske Ženy), Alliance for Smiles (Spojenectvo pre Úsmevy) a Rotary International. Vladimír Hromek hovorí o živote v anglickom univerzitnom mestečku v Cambridge a o úspešnosti jeho reštaurácie.

Nájdete nás na Facebooku