Slovensko dnes, magazín o Slovensku

RSI | Streda 10.06.2020, Publicistika


Správy. Téma dňa. Aby mladí vedci neutekali zo Slovenska - zamýšľa sa akademická a rektorská obec. Ochtinská aragonitová jaskyňa - reportáž Sylvie Hoffmannovej. Sebevedomie pred orchestrom, pokora pred skladateľom - rozhovor s dirigentom Ondrejom Lenárdom.

Nájdete nás na Facebooku