5x1 téma - Banská Bystrica


Jedna téma na päť spôsobov – aktuálna, poradenská publicistika.

Vysiela sa: pondelok až piatok 9:50-10:00

regina.bystrica@rtvs.sk

Od 1.9.2015 sa relácia do audioaurchívu neukladá. Príspevky nájdete priamo na stránke: bb.regina.rtvs.sk

Nájdete nás na Facebooku