Hudobné dedičstvo

O tých, ktorí udržiavajú tradície našich predkov

Štúdio RTVS v Banskej Bystrici pripraví v roku 2023 desať mimoriadnych hudobnoslovných relácií s popredným slovenským etnomuzikológom Bernardom Garajom s Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry na témy venované tradičnej hudbe, ľudovým hudobným nástrojom, ako aj ďalším témam spojených s dokumentáciou najmä hudobných folklórnych prejavov.
Popis epizódy
Tatiana Salajová o Bystrickej folklórnej haravare - rozprávanie metodičky pre folklór Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiany Salajovej o dramaturgii a podobe Bystrickej folklórnej haravary.