Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 15:00 nedeľa: od 13:00 - 15:00.

Najbližší voľný termín 25.2. - 26.02.2023 a nasledujúce víkendy.
Prosím, neposielajte žiadosti na predchádzajúce termíny, sú plne obsadené.


Ďakujeme za pochopenie.

Váš tím Hudobných pozdravov


Podrobnosti tu

Sobota 28.01.2023 o 13:00
Ondrej Trocha z Rimavskej Soboty,
Jozefka Romančíková zo Žiliny,
Ondrej Gál z Padaroviec,
Rozália Ridzoňová z Drábska,
Ján Pecník z Dolnej Môlče u Michalov,
Lýdia Lempochnerová zo Zlatna,
Janko Kán zo Závadky nad Hronom,
Pavel Svinčiak z Mútnika,
Mária Levocká zo Štrby,
Mária Budáčová z Mýtnej,
Jarka Horáčeková z Lučenca,
Ľudmila Vilhanová z Rimavskej Soboty,
Stanislav Michálik z Detvy - Doliniek,
Ján Kašša z Kriváňa,
Ivan Vaškor z Modrého Kameňa,
Rozália Horvátová z Dolného Kubína,
Anna Čomorová z Polichna,
Jozef Ďuriš z Detvy,
Marián Kulich z Hriňovej.

Nedeľa 29.01.2023 o 13:00
Jolana Stuhlová zo Sliača,
Ondrej Fajčík z Lučenca,
Dezider Slavkovský z Revúcej,
Pavel Hazucha z Látok,
Ľubomír Miklo,
Anna Kovalčíková z Brezna,
manželia Angela a Jaroslav Tkáčovci z Malého Borového,
Helena Hrončeková z Maštinca,
Peter Magic z Banskej Bystrice - Nového Sveta,
Vladimír Volna z Krpelian,
Evka Pančíková z Čierneho Balogu - Závodia,
Janka Mojžišová z Veľkého Krtíša,
Zlatka Rajmanová z Veľkého Krtíša,
Mária Krnáčová z Hriňovej,
Danka Klinčíková z Predajnej,
Agáta Pinková z Utekáča,
Nataša Kubíková zo Zvolena,
Mária Šnúriková z Málinca,
Ľudmila Krnáčová z Banskej Bystrice - Uhliska.
Popis epizódy
gratulácie jubilujúcim poslucháčom