Fenomén21
Fenomén21

Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 15:00 nedeľa: od 13:00 - 15:00.

Vážení poslucháči, priaznivci Hudobných pozdravov, prosím venujte pozornosť tomuto upozorneniu: Najbližšie voľné termíny na odvysielanie hudobného pozdravu sú 3.10. a všetky nasledujúce víkendy. Prosím, neposielajte žiadosti na predchádzajúce termíny, sú plne obsadené.

Ďakujeme za pochopenie.
Váš tím Hudobných pozdravov

Upozornenie: Vážení poslucháči, priaznivci Hudobných pozdravov, v súvislosti s epidemickou situáciou ohľadne koronavírusu máme v budove RTVS na ulici Prof.Sáru č.1 v Banskej Bystrici ZRUŠENÉ hodiny určené na osobné podanie Žiadosti o hudobný pozdrav. Platí až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie

Podrobnosti tu

Sobota 18.09.2021 o 13:00
Elenka Spodniaková z Hriňovej - Blata,
Helena Sarvašová z Poltára,
Eva Talanová z Poltára,
Emília Pálenkášová zo Žarnovice,
Július Poliak z Hriňovej,
Hubert Kindernaj z Banského Studenca,
Helena Budová z Moštenice,
Mária Haringová z Dolnej Mičinej,
Viera Gombalová z Cinobane,
Editka Dudeková zo Sušian,
Dušan Králik z Hornej Poruby,
manželia Mária a Milan Antošovci z Horného Tisovníka,
Jozef Strelec z Klokoča,
Július Hlásko z Čierneho Potoka,
Zuzana Fuzáková zo Závady,
Anna Nováková zo Závady,
Ján Véber z Banskej Bystrice - Sásovej,
Drahuša Krnáčová z Dubového pri Zvolene,
Silvester Šavrtka z Liptovských Revúc,
manželia Július a Martuška Kurákovci z Kováčovej pri Zvolene,
Miroslava Hudecová z Bottova,
Anna Jaďuďová zo Seliec pri Čabradskom Vrbovku,
Miroslava Hudecová z Bottova,
Mária Jančiarová zo Zvolena - Kráľovej,
Štefan Strhársky zo Zaježovej,
Alica Berkiová zo Slizkého,
Mária Balatoni z Veľkého Krtíša.


Nedeľa 19.09.2021 o 13:00
Ján Daniel z Veľkého Krtíša,
Imrich Obrtal z Hriňovej,
Anna Sokolová z Revúcej,
Vojtech Mikloš z Banskej Bystrice,
Drahuška Šulíková z Brezna,
Mária Luptáková z Banskej Bystrice,
Anna Knoteková z Banskej Bystrice,
Václav Vojtko z Pohorelej,
Martin Riečan z Badína,
Viliam Majer z Kremnice,
Klárika Škrváňová z Banskej Bystrice - Sásovej,
Berta Ježíková z Očovej,
Alica Hallová zo Zvolena,
Štefan Stehlík z Detvy - Piešťa,
Ján Račák z Brezna - Vrchdolinky,
Lýdia Chmelková z Banskej Belej,
Mária Babeľová z Heľpy,
Anna Petrášová z Katarínskej Huty,
manželia Ľubomíra a Marián Muránski z Rohoznej pri Brezne,
Dušan Šimov z Lučenca,
Ján Turčan z Hýb,
Anka Hudecová z Detvy,
Zlatica Sujová z Čačína,
Ján Berák z Heľpy,
Milan Borhy z Nitry,
Anna Lámerová zo Zvolena,
Viliam Behanovský z Podhoria - Močiara,
Anna Zdechovanová z Kurtáňa,
Elena Slováková z Detvianskej Huty.