Lekár radí

Regina Stred | Utorok 26.04.2016, Publicistika


Liečba a prevencia, poradenstvo, zdravotnícka sveta.

Vysiela sa: utorok: 09:10-09:30

regina.bystrica@rtvs.sk

Od 1.9.2015 sa relácia do audioaurchívu neukladá. Príspevky nájdete priamo na stránke: bb.regina.rtvs.sk

Nájdete nás na Facebooku