Studnička

Živá voda zo studnice nášho folklóru a tradícií, unikátne nahrávky ľudovej hudby z rozhlasového archívu, spomienky na protagonistov folklórneho hnutia.
Vysiela sa: nedeľa: 15:05–16:00
regina.bystrica@rtvs.sk
Popis epizódy
O Hrončekovcoch - v Hriňovej na Podpoľaní nájdeme celú plejádu vynikajúcich muzikantov. Len niektorí sa však zapísali do histórie širšieho regiónu a Slovenska hrubšími písmenami – k nim patrí vynikajúci predník Ján Hronček. Členom známej muziky Hrončekovcov je aj cimbalista Milan Hronček – autor knihy, v ktorej zmapoval život svojho otca popri iných muzikantoch. Otvoril tak dvere do života svojej rodiny a ľudí, ktorí neboli celebritami, len prežili svoj život s podpolianskou muzikou. V relácii Studnička sa predstavujú hostia Ján Hronček, Milan Hronček spolu s unikátnymi historickými nahrávkami zo súkromného rodinného archívu i nahrávky z hudobných nosičov v priereze 26 rokov.