Zahrajte mi túto! Banská Bystrica

Moderovaný prúd s ľudovou hudbou, doplnený informáciami o folklórnom dianí zo stredného Slovenska.
Vysiela sa: pondelok – piatok 16:05-17:00
Popis epizódy
O vianočných piesňach a vinšoch z okolia Banskej Štiavnice, Betlehemská hra z Kokavy nad Rimavicou, spevy Betlehemcov z Terchovej a vianočné piesne a koledy zo stredného Slovenska.