Zahrajte mi túto! Banská Bystrica

Moderovaný prúd s ľudovou hudbou a informáciami z folklórneho diania - utorok 16.1.2018