Hosť Rádia Regina - Východ

Regina Východ | Utorok 5.11.2019, Publicistika


Školské jedálne a obedy zadarmo. Hostia: E. Pastorová - ved. referátu ekon.činností odd. školstva Magistrátu mesta Košice; D. Palaščáková - riaditeľka školskej jedálne, E. Beňušková zo Strediska služieb Škole. Moderuje Kristína Bertičová.

 

Nájdete nás na Facebooku