Hosť Rádia Regina - Východ

Regina Východ | Utorok 23.06.2020, Publicistika


Téma : Posunkový jazyk, hostka: predsedníčka Slovenskej komory tlmočníkov do posunkového jazyka Eva Šoltýsová. Moderuje Andrea Feciková

Nájdete nás na Facebooku